Мектепті қосу/ Добавление школы

Тізімде сіздің мектебіңіз болмаған жағдайда не істеу керек?

Егер тіркелу кезінде, сайттағы тізімнен өз білім беру мекемеңізді (жұмыс орныңызды) таба алмасаңыз, сайт әкімшілігіне өтініш қалдыру керек! Ол үшін:

 1.  Толық аты-жөніңізді;

2.  Білім беру мекемесінің толық атауын (қысқартуларсыз) орыс тілінде;

3.  Білім беру мекемесі орналасқан облыс, аудан, қала немесе ауыл атауын жазып, біздің мына rro.kz@mail.ru (хат атауын МІНДЕТТІ ТҮРДЕ жазу: ББ қосу) электрондық поштасына жіберу керек!

4.  Сайт әкімшілігі сіздің білім беру мекемесін 2-3 жұмыс күні ішінде сайттың тізіміне қосады!

ЕСКЕРТУ: Дипломдар мен сертификаттарда білім беру мекемесінің атауы мен орналасқан аймағы тек ОРЫС ТІЛІНДЕ жазылады!

 

 

Что делать в случае отсутствия вашей школы в списке?

Если при регистрации не удается найти свое образовательное учреждение (рабочее место) в списке на сайте, то вам необходимо обратиться к администрации сайта! Для этого вам нужно:

 1.  Ваше полное ФИО;

2.  Полное наименование образовательного учреждения (без сокращений) на русском языке;

3.  Указать наименование области, района, города или села, где расположено учреждение образования, и отправить заявку на нашу электронную почту: rro.kz@mail.ru (тема письма ОБЯЗАТЕЛЬНО: добавление ОУ)

4.  Администрация сайта добавит ваше образовательное учреждение в список сайта в течении 2-3 рабочих дней!

ПРИМЕЧАНИЕ: в дипломах и сертификатах наименование образовательного учреждения и регион расположения образовательного учреждения записываются только на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!